Voor meer informatie
contact 0031-20-6909046

Hoofd Activiteiten: Huiswerkbegeleiding, Mentorproject, computercursussen.

voormalige Minister van Der Laan met politici op bezoek bij Computerbrain.

De bestuurs- en stafleden van SJVC komen voort uit de migrantengemeenschappen waar de organisatie actief voor is; zij kennen de sociaal-maatschappelijke infrastructuur binnen het stadsdeel en traditionele visies op onderwerpen als opvoeding, onderwijs, gender en autoriteit die binnen segmenten de verschillende migrantengemeenschappen gang op de huidige nieuwe locatie en met het aantal beschikbare computers werden het afgelopen schooljaar 50 kinderen geholpen met hun huiswerk. De kinderen kwamen 2 รก 3 keer per week in groepen vanaf 15 tot en met 20 kinderen. De activiteit duurt per groep +/- 2 uur per keer. Er werd gewerkt aan de verbetering van de Nederlandse taal en rekenen. Elke dag werd beroep gedaan op de heer Botchey voor computeradvies en huiswerkbegeleiding voor de vakken rekenen en taal. Hij werd hierin bijgestaan door assistenten, mensen met relevante opleiding voor het project, die grotendeels op vrijwillige basis hun bijdrage leveren. De behoefte aan training, advies en begeleiding groeide en er ontstond behoefte aan grotere ruimte, uitbreiding van activiteiten en professionalisering.

De belangrijkste activiteit van Stichting Computerbrain is: Huiswerkbegeleiding, computercursussen voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met 12 jaar en computercursussen voor volvassenen. De activiteit huiswerkbegeleiding is bedoeld voor kinderen van basisscholen uit groep 2 tot en met groep 8. Huiswerkbegeleiding is heel belangrijk voor deze kinderen. Ze kampen bijna allemaal met een taalachterstand die door de school niet wordt verholpen. Vaak hebben ze faalangst bij het maken van de toetsen in het onderwijs of niet weten hoe ze daar mee om moeten gaan (Entree- en Citotoets) en daardoor scoren ze vaak te laag. De meeste kinderen hebben een extra taal - en rekenlessen nodig en ondersteuning bij het begrijpend lezen.